Mattilsynet foreslår fleire tiltak for å hindre skrantesjukespreiing

Av

Forbod mot saltsteinar i Nordfjella og krav til gjestebeiting er nokre av tiltaka Mattilsynet vil innføre for å hindre spreiing av skrantesjuke.