Dei måtte leggja ned eller satsa nytt - no har kyrne aldri hatt det betre

– Me hadde nedslitne fjøs på begge bruka. Anten måtte me leggja ned drifta eller satsa på nytt. Me satsa nytt med samdrift og lausdrift.