Ber justisministeren gripa inn overfor Domstoladministrasjonen

Av

Justisministeren er anmoda om å gripa inn og hindra effektuering av vedtaket om å ha felles leiing av Sunnhordland tingrett og Haugalandet tingrett, samt stoppa tilsetjingsprosess av ny sorenskrivar der.