Ønskjer fleire arrangement spreidd rundt om i bygdene i heile Hardanger

To kvinnheringar vart hardangermeistrar i øksekast under Hardanger spillfestival.