Har fått søkere fra både Odda og Eidfjord til stilling som ny rådmann i Kvinnherad

Det er totalt ti søkarar som har søkt stillinga som ny rådmann i Kvinnherad kommune. Det er ein aldersskilnad på 21 år, og søkarane kjem frå fleire plassar i landet.