Kvifor skal innbyggarane og kommunestyret ha meir tiltru til at Hauso kjem til å bli bygd på budsjett?

Av

Aga - tryggare og framtidsretta.