Amund Velure (Ap) stiller spørsmål om kva Ullensvang vil gjera med resultatet i Forbrukarrådet si testing av kor gode kommunane er til å informera om kommunale tenester, der Ullensvang vert rangert på 414.-plass i landet.

Rådmann Magnus Steigedal seier mykje av testen går på å finna fram på nettsida.

– Eg er heilt einig i at nettsida ikkje er god å finna informasjon på. Enkle betringar kan vi gjera, men mykje vil bli likt fram til 2020, sa han.