Ullensvang utfordrar naboen Kvam og krev lukka oppdrettsanlegg

Formannskapet i Ullensvang vil ha Kvam herad med seg i kampen for berekraftig oppdretts- næring.