Kva skal me kalla oss, me som bur i Ullensvang? Dette er svaret frå språkforskaren

Kva er me som bur i Ullensvang kommune? Dei som har vore busette i Ullensvang herad er ofte kalla fjordingar eller sørfjørder.