– Det er gjort skadeverk på hengere og vogner. Det er ganske alvorlig. Det er blant annet kuttet av ledninger på bremsene til kjøretøy, sier etterforskningsleder Paul Henriksen ved Hardanger politistasjon.

Flere firmaer i tillegg til anleggsbiler fra Mesta skal ha blitt utsatt for skadeverket. Politiet anslår at det kan dreie seg om skader som vil koste opp mot 100 000 kroner i sum å ordne.

– I tillegg er det her snakk om tapt arbeidsfortjeneste. Det som er mest alvorlig er likevel at det her har kommet folk som skal på jobb og risikerer å sette seg inn i et kjøretøy på 30 tonn der bremsene ikke fungerer, sier Henriksen.

Politiet er nå svært interessert i tips fra publikum i saken. Stedet der bilene står parkert har også tidligere vært utsatt for hærverk. I tillegg til bremsekabler, var også andre typer kabler på bilene kuttet av.

Henriksen vil ikke spekulere i hvem som kan stå bak, men sier politiet ser alvorlig på hendelsen.

Bilene skal ikke ha blitt tatt i bruk mandag da skadeverket ble oppdaget før kjøretøyene havnet på veien.