Få ha søkt kunstnarstipend for 2020: – Dei som får moglegheita er heldige, seier årets mottakar

Gunnveig Nerol frå Hol er tildelt Eidfjord kommune sitt kunstnarstipend for 2019. Torsdag opnar ho utstilling.