Kunstlaget og Lars Korff Lofthus skal gjere kunst meir tilgjengeleg

– Me ynskjer at folk skal forstå kva kunst dreier seg om og me vil bidra til å gjera kunst tilgjengeleg for fleire.