Til oversikta

Rubrikkannonser for privatpersonar

Online bestilling for privatpersonar

Spar pengar ved å ta i bruk vår online annonsebestilling. Du slepp å betale fakturagebyr og du får lågare pris på sjølve annonsa fordi du lagar den sjølv. NB: denne tenesta er kun for privatpersonar og gjeld berre småannonser (private linjeannonser) under Hardangermarknaden.

Annonser for næringsdrivande, lag og organisasjonar, helsingar, takkeannonser  – og andre kunngjeringar som ikkje er private linjeannonser har eigne prislister og skal bestilles på e-post: annonse@hardanger-folkeblad.no, eller ring oss på tlf. 53 65 06 00 dersom du har spørsmål.

Vilkår for bestilling

Har du spørsmål? Kontakt oss på e-post: privatannonser@hardanger-folkeblad.no eller telefon 852 33 228.