Kulturminnekronedryss også lokalt

Rundt 40 private eigarar i Hordaland, tre herifrå, fekk til saman gode ni millionar kroner til prosjekt for å «bevare fortida inn i framtida» i fjor. Kulturminnefondet hadde totalt 108 millionar i potten.