Paul Arne Hjørnevik er død etter kort tids sjukdom.

Med ham har Odda-samfunnet mistet en mann som i hele sitt voksne liv har engasjert seg i kulturlivet på mange måter.

Paul Arne var den første jeg fikk kontakt med da jeg kom til Odda i 1980. Han var mannen bak Odda dugnaden i 1981 og -83. Gjennom en hel uke ble kulturlivet presentert i all sin bredde og oddadugnadene vil gå inn som kulturelle høydepunkt i Odda sin historie. Med dugnaden i 1983 fikk Odda sin første nærradio, forløperen til Radio Folgefonn.

På 1970 tallet ledet Paul-Arne musikalske gjestebud sammen med Gunnar Kvalnes. De var enormt populære.

I mange år laget Paul Arne og Asbjørn Andersen den populære Smelteverkskalenderen med informativ tekst om både Odda og Smelteverket.

Paul Arne ga også stemme til flere filmer om Odda og Smelteverket som Arvid Aga produserte.

I 1998 fikk Paul Arne Hjørnevik Odda kommune sin kulturpris.

Sammen med Magne Fossåen tok Paul Arne Hjørnevik initiativet til å bevare og restaurere Formannshuset og det ble innviet som kulturhus 26. Oktober 1991.

Paul Arne var med i Musikkens Venner som hadde Formannshuset som sitt faste konsertlokale.

Paul Arne Hjørnevik hadde en enestående evne til å organisere kulturlivet i Odda og han var selv en ypperlig sanger og gitarist.

I mange år ledet han Odda herreds sang og musikksamband som samordnet kulturtilbudet i Odda.

Med Paul-Arnes sin bortgang har Odda mistet en kulturell bauta som vil bli sterkt savnet og jeg har mistet en av mine beste venner.

Jeg lyser fred over Paul-Arne sitt minne.