– Me treng ein felles sjef

Folkets røyst var klar, men prosjektleiinga for ny kommune er usamd. Dei har høyrd på tillitsvalde. Fleire parti er på «folket» si side og vil ha kultursjef på verksemdnivå.