Amatørkulturrådet har lyst ut stilling: - Vi vil vera i forkant av samanslåinga

Amatørkulturrådet for nye Ullensvang kommune treng hjelp til å kartlegga kulturlivet i dei tre kommunane som skal bli ein.