Entusiastar: Johild Mæland, Tone Tornøe, Solfrid Aksnes, Inger Elisabeth Aarvik og Svein Hagen – (og Svein Nå som ikkje var til stades då biletet vart teke) – inviterer til nok eit ODDArT i Odda når sommar vert haust. Sentralbadet litteraturhus vert base, og Iris Scene vis a avis er og med på laget.

– Odda har mykje, men den visuelle kunsten manglar. Det vil me gjerne gjera noko med

Kunst til folket! Kunstnarar knytt til Harding Puls, Kunsthuset Messen i Ålvik og HardingarT på Utne byr på seg sjølv og inviterer publikum til opplevingar og dialog når det igjen vert arrangert ODDArT i Odda.
Publisert