Vintertun: Her holdes kulturlandskapet i hevd.
Monrad

Stølene i Odda forteller historie

Stølene forteller historie om landbruksdrift, byggeskikk og livsvilkår. I dag står mange til nedfalls - noen ligger i ruiner. Mangel på beitedyr preger og har mange steder endret landskapet.
Publisert