Kwestan vil utfordre innvandrere og oddinger til dialog

Når ODDArT og Kwestan Jamal Bawan inviterer til å snakke om og dele historien bak et fotografi, er det med håp om dialog og forståelse. Utgangspunktet er Knud Knudsen, målgruppen er «dem og oss».