KARDING AV ULL: Dei unge kulturskuleelevane som kvar veke møtest i Agatunet får blant anna læra om ull frå ho sit på sauen til ferdig produkt.

80 born er med på «Nøringen»

Etter litt ramling og romstering i starten, vert det meir ro når ungane får kvar sitt eple. Alle samlar seg i ein ring og når lærarane stemmer i – då syng 4- til 6-åringane for full hals.
Av
Publisert