Desse bøkene lånte vi i fjor - ein ting har dei lokale biblioteka til felles

Felles for dei tre kommunane som frå årsskiftet vart til nye Ullensvang, er samarbeid og at dei inviterer til ulike kulturelle arrangement i lokala og at lokale forfattarar er populære.