Håpar å dobla overskotet frå i fjor

Oddakonsertene sine julekonsertar har blitt eit høgdepunkt for mange i adventstida. I år slår dei til med tre konsertar, og fleire nye og kjende namn på lista.