Alle vi som kjende han, takkar for det han sto for – og var for oss!

Av