Kritiske røyster til kommuneplanen sin samfunnsdel: – Treng ikkje avgrensingar

Kommunestyret i Ullensvang har sendt kommuneplanen sin samfunnsdel ut på høyring.