Det er først og fremst punktet om at veilederen ikke er rettslig bindende som har fått bedriftene til å steile, etter det NTB forstår. I praksis betyr det at det ikke blir forbudt for kommunene å innføre egne karanteneregler.

– Det er ingen vits i å lage en veileder hvis den ikke er rettslig bindende. Det er Hakkebakkeskogen, sier Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen til TV 2.

En planlagt pressekonferanse med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) klokken 14 ble brått og uten noen begrunnelse utsatt da den skulle begynne.

Vil ha nasjonale regler

På krisemøtet søndag ettermiddag deltok KS, NHO, LO, Helse- og omsorgsdepartementet og Næringsdepartementet, etter det NTB forstår.

Målet var å meisle ut en veileder alle partene kan slutte seg til i løpet av søndag.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har hele tiden ønsket at det bare skal være nasjonale regler og mener det skaper stor usikkerhet når kommunene håndterer reglene ulikt.

– Det har liten hensikt å lage en slik veileder som ikke er rettslig bindende, sier BNL-sjef Jon Sandnes.

Helsedepartementet bekrefter overfor NTB at det tas sikte på å innkalle til en pressekonferanse søndag kveld. Tidspunkt er uklart.

Krav til tiltak

TV 2 kunne tidligere melde at departementet i sin veileder ikke anbefaler kommunene å innføre egne, generelle regler om karantene eller reiserestriksjoner, men ikke gjøre den nye veilederen rettslig bindende.

I veilederen vil det ligge retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted, ifølge TV 2s kilder.

Regjeringen vil også at tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen, skal unngås.

Kommunene får klar beskjed om å unngå tiltak som rammer person- og varetransport eller produksjon i virksomheter innen vedlikehold, reparasjon, forsyningslinjer eller spesialiserte tjenester.

Samtidig har Stortinget i et brev varslet fylkesmennene om at stortingsrepresentanter ikke rammes av kommunale karanteneregler, skriver Aftenposten.

Ble forlenget

En rekke kommuner, blant dem Tromsø, Alta og Bodø, har brukt smittevernloven til å innføre lokale særregler. Begrunnelsen har vært et behov for å unngå smittespredning, som vil kunne overbelaste helsevesenet lokalt.

Denne uken forlenget Bodø sin karantene for personer som kommer sørfra.

– For oss er det folks liv og helse som kommer først, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap).

Men regjeringen har lenge frarådet kommuner å ha lokale særregler. Høie sier regjeringen på alle områder må veie effekten av tiltak opp mot de negative konsekvensene. I dette tilfellet anses de negative effektene som større enn de positive, fremholdt han nylig.

Eksperter har ikke noe klart svar på om de lokale karantenereglene er lovlige eller ikke. Mens jussprofessor Hans Petter Graver har slått fast at de nordnorske kommunenes særtiltak er ulovlige, har jurist og ekspert på helserett Anne Kjersti Befring en litt annen oppfatning.

– Kommunene har vid myndighet i smittevernloven til å kunne begrense personers bevegelsesfrihet, noe som er godt begrunnet i lovens forarbeider, sa hun til NTB sist uke.

(©NTB)