Krisemaksimerer ikke, men det er grunn til bekymring

– Nedbør og snøvær gir ikke grunn til panikk. Det er verre med vedvarende kulde.