(Haugesunds Avis)

Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein representerer KrF i flertallsregjeringen Erna Solberg (H) presenterte på Slottsplassen tirsdag.

KrF-nestleder Ropstad blir barne- og familieminister, mens fungerende partileder Bollestad blir landbruks- og matminister.

Begge sto sentralt på blå side i KrFs retningsvalg før jul, og Ropstad er favoritt til å overta som partileder etter Knut Arild Hareide.

Samtidig sto landets nye utviklingsminister Dag Inge Ulstein (38), som har sin erfaring fra lokalpolitikk i Bergen, på rød side i KrF.

Dagens utviklingsminister Nikolai Astrup (H) blir digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samtidig er statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) utnevnt til samfunnssikkerhetsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.

Stillingene som digitaliseringsminister og samfunnssikkerhetsminister er nyopprettet.

KrF-rådgivere på plass

KrF har også fått på plass rådgivere i viktige posisjoner. Partiveteranen Hans Olav Syversen blir statssekretær på Statsministerens kontor, mens Sverre Vatnar får samme posisjon under Siv Jensen (Frp) i Finansdepartementet.

Bollestad får med seg to partifeller, Julie Kristine Kordal og Widar Skogan, som statssekretærer i Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringen er den største i nyere tid teller nå 22 medlemmer, inkludert statsministeren, noe opposisjonen allerede har reagert på.

Barne-, familie- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) forsvinner ut av regjeringen.

Endringene tirsdag innebærer også at Venstre beholder sine tre posisjoner – partileder Trine Skei Grande som kulturminister, Iselin Nybø som minister for forskning og høyere utdanning og nestleder Ola Elvestuen som klima- og miljøminister.

Grande får likestilling

I tråd med forventningene overføres ansvaret for likestillings- og diskrimineringspolitikken fra Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet.

Det betyr at Grande får ansvaret for dette saksfeltet, og at Ropstad fra KrF dermed slipper å fronte regjeringens homopolitikk.

– Et gufs fra fortida, sa lederen av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, før regjeringen var presentert.

Samtidig blir ansvaret for tros- og livssynspolitikken overført motsatt vei, fra Kulturdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet.

Ansvaret for sikkerhetsloven og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overføres fra Forsvarsdepartementet til samfunnssikkerhetsministeren i Justis- og beredskapsdepartementet.

Trøndermanko

Hellelands sorti betyr at regjeringen mangler representasjon fra Trøndelag, noe trønderske politikere reagerer sterkt på.

– Det er viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert, sa Michael Momyr, som er leder i Trøndelag Høyre, før regjeringen ble presentert.

En ikke-sosialistisk flertallsregjering har vært Solbergs mål i mange år, men veien fram tid har vært lang.

Etter valgseieren i 2013 gikk Høyre og Frp i regjering sammen, men klarte ikke å få med KrF og Venstre. Det ble imidlertid etablert en samarbeidsavtale mellom regjeringen og Venstre og KrF.

Etter valget i 2017 ville ikke lenger KrF ha noen samarbeidsavtale, mens Venstre etter en intern prosess gikk inn i regjeringen for ett år siden.

KrF besluttet i fjor høst å søke samarbeid med dagens regjering – mot partileder Hareides råd. Sonderinger før jul og forhandlinger nå på nyåret endte med at en ny regjeringsplattform ble godkjent av de fire partiene og presentert sist torsdag.

Den utvidede Solberg-regjeringen

Dette er en oversikt over den utvidede regjeringen, utgått av Høyre, Frp, Venstre og KrF:

* Statsminister Erna Solberg (H)

* Arbeidsminister Anniken Hauglie (H)

* Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) NY

* Finansminister Siv Jensen (Frp)

* Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

* Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

* Eldreminister Åse Michaelsen (Frp)

* Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp)

* Samfunssikkerhetsminister Ingvil Tybring-Gjedde (Frp) NY

* Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

* Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V)

* Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

* Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) NY

* Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H)

* Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V)

* Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) NY

* Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

* Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp)

* Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

* Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

* Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H)

* Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) NY

(Tidligere barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og landbruks- og matminister Bård André Hoksrud trer ut av regjeringen)