Kraftverket har skapt verdiar for ca. 25 milliardar: – Heilt sentral for økonomien

Eidfjord kommune får mellom 70-80 millionar kroner årleg i form av skattar, avgifter og konsesjonskraft frå Sima kraftverk, det nest største kraftverket i landet.