– Sammenligner en forrige ukes kraftpriser med uken før er det en øking på 30 prosent. I Sørøst- og Vest-Norge lå ukesnittet for strøm på 164 øre per kilowattime. En økning på 12 prosent, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For strømområdene i det sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) viser foreløpige tall at forrige ukes kraftproduksjon var den laveste for uke 28 på over ti år.

De høye kraftprisene har sammenheng med den lave kraftproduksjonen og et høyere prisnivå i landene Norge har mellomlandsforbindelser med. I Sør- og Sørvest-Norge fulgte kraftprisen til nabolandene oftere enn en har sett ellers i år.

– At kraftprisene følger prisnivået til nabolandene er et uttrykk for at flere vannkraftprodusenter sparer på vannet. Når vannet blir spart blir kraftproduksjonen samtidig lavere gjennom uka. Dermed blir det også mindre eksport. Kraftprisene vil dermed i større grad bli påvirket av kraftprisene i nabolandene våres, opplyser NVE.