Kraftig økning i støtten til domstolene

Av

Regjeringen foreslår en varig økning på 130 millioner kroner til påtalemyndigheten og domstolene

DEL

Regjeringen økte bevilgningene til domstolene og påtalemyndigheten for å øke kapasiteten i forbindelse med virusutbruddet.

Nå foreslår regjeringen at bevilgningsøkningen til stillinger gjøres varig, og bevilger 130 millioner kroner. Av dette foreslås 20 millioner kroner til flere statsadvokater i Den høyere påtalemyndighet, 39 millioner til flere påtalejurister i politiet og 71 millioner til flere dommerstillinger.

– Rundt 30 flere påtalejurister, 10 årsverk hos statsadvokatene og 40 dommere vil sikre at ofre for kriminalitet får behandlet saken sin raskere i domstolene. Vi vet at lang ventetid kan være en ekstrabelastning, og det vil vi unngå, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Grunn til å være fornøyd

Regjeringen går også inn for å styrke domstolene gjennom digitalisering, og foreslår 42,6 millioner kroner til dette arbeidet.

– Endelig kan vi få et budsjett som gir oss rom for både å digitalisere alle norske domstoler, og øke kapasiteten til å gjennomføre rettssaker. Vi har grunn til å være svært godt fornøyd, sier Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen til NTB.

Han sier han er mest fornøyd med budsjettøkningen på 71 millioner kroner som ble gitt for å håndtere koronasituasjonen, og at regjeringen mener dette skal bli en varig økning.

– Det gir et skikkelig bidrag til å få ned saksbehandlingstiden.

Digitale domstoler

Prosjektet «Digitale domstoler», som skal sørge for at alle domstoler blir digitale, har så langt kun tatt for seg straffesaker og sivilsaker i Høyesterett, Lagmannsretten og de største tingrettene.

Nå får domstolene 42,6 millioner kroner for å gjøre domstolene mer digitale i 2021 – som er det første året av en fireårig satsing.

– Dette har vært noe som vi har fremmet for regjeringen og Stortinget i flere omganger. Nå kommer det på plass. Det betyr at alle domstoler vil bli inkludert i digitale domstoler og den moderniseringen som dette innebærer, sier Urke.

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 vedtok Stortinget å bevilge 35 millioner kroner til digitalt utstyr som videokonferanseutstyr

Fra 2014 til 2020 har det blitt bevilget 400 millioner kroner til IKT- prosjekter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken