KrF vil la kommunar behalde kraftmilliardar

Av

Eit ekspertutval vil avvikle spesialordningane som gir kommunane direkte skatteinntekter frå vasskraft. KrF meiner det er eit dårleg forslag.