Hopp til innhald på sida:

Nøkkeltal

Bekrefta smittetilfelle

Smittetilfella er bekrefta, altså dei som er blitt testa og har fått påvist korona.

Kjelder for tala er Folkehelseinstituttet og kommunar. Tala blir oppdaterte minst dagleg.

Innlagde på sjukehus

Kjeldene for tala er Helsedirektoratet og dei fire helseregionane, det blir oppdatert dagleg. Tala på intensiv- og respiratorpasientar blir rapportert på helseregion-nivå. Tala på innlagde kan gå opp og ned, etter kvart som pasientar blir lagd inn, blir skrive ut som friske, eller døyr.

Vaksinerte