Korona har gitt kommunen meir enn sju millionar kroner i direkte ekstrautgifter

Fram til 1. august hadde Ullensvang kommune ekstra lønnsutgifter på 3,64 millionar kroner og ekstra utgifter til inventar og utstyr på 3,69 millionar kroner på grunn av koronapandemien. Det blir delvis, men ikkje heilt dekka opp at statlege støtteordningar.