Korleis har folk opplevd ein sommar utan cruiseturistar?

På Vestlandet har sommaren 2020 vore prega av koronapandemien, og mange turiststader har vore heilt utan cruiseturistar. No ynskjer Vestlandsforsking å finna ut korleis innbyggarane i byar og bygder har opplevd fråværet av cruiseturistar.