Kor stor vert auken i renovasjonsavgifta for ulike abonnementsordningar?

Av

Senterpartiet stiller fleire grunngjeve spørsmål om renovasjonsordninga.