Konkurransetilsynet mistenker at entreprenørbedrifter har utvekslet konkurransesensitiv informasjon.

Tidligere i februar gjennomførte tilsynet derfor en uanmeldt kontroll der de tok belsag i det de omtaler som relevant materiale.

Bevissikringen er gjennomført på grunnlag av en beslutning fra Hordaland tingrett, og Konkurransetilsynet har tatt beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått, opplyses det i en pressemelding.