Anne Lutro (85) fekk Kongens fortjenstmedalje: – Dette er ei stor ære. Eg er så takksam

Ordførar Solfrid Borge hadde det ærefulle oppdraget med å dekorera Lutro med medaljen.