Kommunestyret sier ja til søndagsåpent: - Korona-krisen har ikke akkurat forbedret situasjonen

Kommunestyret gjorde onsdag vedtak om å søke Fylkesmannen om at Odda sentrum og hele gamle Jondal kommune får status som typiske turiststeder.