Det er blant oppgavene kommunene kan få overført om lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene blir vedtatt av Stortinget.

Proposisjonen om kommunereform blir lagt frem i dag, onsdag.

Klokken 13 holder han pressekonferanse om proposisjonene.

– Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Helhet og sammenheng

– Flere oppgaver vil gi kommunene mulighet til å utvikle et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. For store kommuner kan det være verdifullt å kunne planlegge kollektivtransporten selv, når de også planlegger boligbygging, næringsutvikling og veiutbygging, sier statsråden i en pressemelding.

Han viser til at kommunene har et stort ansvar for viktige velferdstjenester og for utvikling av lokalsamfunnet - noe han påpeker gir gode tjenester og nærhet til innbyggerne.

Regjeringens forslag til ny kommunestruktur, der 118 kommuner går sammen til 46 nye kommuner, gir 356 kommuner i 2020, mot 428 da reformen startet. Dette innebærer at en av tre innbyggere vil bo i en ny kommune etter reformen.

– Kommunereformen bygger på lokale løsninger og lokalpolitikere fra alle partier over hele landet har vist godt lederskap, sier statsråd Sanner og legger til:

– Vi har kommet langt i kommunereformen, men er ikke i mål. Skal vi styrke velferden, må vi fornye oss. Kommunereformen må derfor fortsette. Slik sikrer vi vekst, verdiskaping og gode velferdskommuner i hele Norge.

Utfordringer

- Kommune-Norge står overfor mange utfordringer de neste tiårene. Utfordringene går ikke over. Norge har endret seg siden kommunegrensene ble trukket, og vil endre seg fremover - vi blir flere, eldre og har større krav. Skal vi sikre velferdskommuner i fremtiden, trenger vi større kommuner som har nødvendig kompetanse og kapasitet, sier statsråden som vil gi flere oppgaver og større ansvar til kommunene.

Det vil gi dem mulighet til å utvikle mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til innbyggerne - og styrke lokaldemokratiet og lokal selvbestemmelse, sier han.

Regjeringen jobber parallelt med å redusere detaljstyring og forenkle flere av oppgavene kommunene allerede har; blant annet innen utmarksforvaltning og plan- og bygningsloven.

Regionreform

I tillegg jobbes det med ny regionstruktur.Regjeringen mener dagens fylkesgrenser begrenser regional utvikling.

– Fylker med felles utfordringer bør i større grad løse disse sammen. Større og mer funksjonelle fylkeskommuner legger grunnlag for bedre samarbeid med andre regionale aktører og mer helhetlig samfunnsutvikling, sier Sanner som foreslår at Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen fra 2020.Fylkeskommunane får nye oppgåver

I proposisjonen blir også nye oppgaver og ansvar til fylkeskommunane presentert. Dette omfatter blant annet ansvar for kjøp av innenlandske flyruter, tilskudd til private lufthavner, ansvar for statlige fiskerihavneanlegg, tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kultur, flere friluftsoppgaver og kulturminneoppgaver. Med denne reformen ønsker regjeringen også å styrke regional planlegging som virkemiddel for utvikling av regionale fortrinn – blant annet ved  styrket samarbeid med staten og å se sektorer bedre i sammenheng.