Kommunens organisasjon KS er opprørt over at revidert budsjett ikke inneholdt kompensasjon for koronautgifter. Landsstyret anklager regjeringen for løftebrudd.

– Vi er opprørt over at regjeringen ikke vil forplikte seg til å dekke de koronarelaterte merkostnadene, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS til NRK.

Landsstyret i KS, som består av 53 representanter fra kommunene, vedtok fredag en uttalelse der det heter at regjeringens forslag til revidert budsjett er et klart løftebrudd. Helgesen mener saken svekker tilliten til nasjonale myndigheter i framtidige krisesituasjoner.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) lover imidlertid at det vil komme en kompensasjon for de direkte virkningene av pandemien.

– Beløpet og innretningen på denne kompensasjonen vil regjeringen komme tilbake til etter at arbeidsgruppen har lagt fram sin rapport 1. september om kostnadene for første halvår, da man har en samlet oversikt over kostnader og kompensasjon gjennom pandemiperioden, skriver han i en tekstmelding til Helgesen, gjengitt av NRK.