Kommunen vil innføre innkjøpsstopp

Driftsbudsjettet for de fem sektorene i Ullensvang kommune viser en prognose på 31,5 millioner kroner i negativt avvik for året totalt sett. Nå kan det bli innført innkjøpsstopp.