Kommunen sender opp geolog i helikopter for å se på rasområdene

Kommunen utnytter værvinduet onsdag for å fly opp en geolog for å undersøke stedene det har gått ras.