Ullensvang kommune oppmodar om å følge reglane for bruk av fyrverkeri, for ein trygg og skadefri kveld nyttårsaftan. Det berre lov å bruke fyrverkeri mellom klokka 18:00 og 02:00 nyttårsaftan.

– Auge og ansikt er spesielt utsett, så bruk vernebriller, skriv kommunen på sine heimesider.

Gode råd for bruk av fyrverkeri:

 • Førebu fyrverkerioppskytinga i god tid og finn ein eigna stad.
 • Les bruksrettleiinga nøye før bruk.
 • Kontroller at fyrverkeriet ikkje er skadd.
 • Sørg for at fyrverkeriet ikkje kan velta.
 • Bruk vernebriller og tennstav.
 • Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på.
 • Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet bort og komma deg trygt på avstand.
 • Ikkje tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikkje tenner ved første forsøk.
 • Hald god avstand frå oppskytinga.
 • Alkohol og fyrverkeri høyrer ikkje saman.
 • Ubrukt eller defekt fyrverkeri kan berre returnerast til forhandlar. Brannvesen, politi eller gjenvinningsstasjonar tar ikkje imot dette.