Kommunen opnar for budsjettoverskriding trass i dempa 17. mai-markering

Det vart budsjettert 100 000 kroner til feiring av 17. mai i Ullensvang kommune i år. Trass i dempa markering, vil kostnadane truleg overskrida budsjettet.