Kommunen og brann/redning har sjekket ut branntrapp

Rømningsvegen og vindeltrappa i Eitrheimsvegen 9 er i tråd med tidligere gitt løyve.