Kommunen ligg an til å få inn 21 millionar i eigedomsskatt

Samanslåinga av kommunane Jondal, Odda og Ullensvang enda med underskot, men no ligg kommunen an til å få inn dobbelt så mykje som dei først trudde på eigedomsskatt frå næring.