Kommunen inviterer til ryddedugnad i påsken

Eidfjord kommune og Indre Hordaland Miljøverk (IHM) legg i påsken til rette for rydding av plast og anna boss i fjøra og langs vassdrag.