Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen har sagt opp avtalen med KLP

Ullensvang kommune har sagt opp avtalen om tjenestepensjon i KLP. I neste uke er det tvistemøte mellom Fagforbundet og KS.

For abonnentar

Oppsigelsen med pensjonsleverandøren skjer for å kunne ha det formelle i orden dersom det blir skifte av leverandør fra 1. januar 2022.

I et brev fra kommunen til pensjonsleverandøren KLP blir det vist til eksisterende avtale og samtidig gitt beskjed om oppsigelsen av avtalen om tilslutningen til fellesordninga.

«Dette gjeld offentleg tjenestepensjon og lukka pensjonsordning for folkevalgte, og avtala seiast opp med verknad frå 01.01.22», går det fram av brevet.

Frist til opphør

Bakgrunnen er den pågående anbudsprosessen der kommunestyret har vedtatt å konkurranseutsette innkjøpet av offentlig tjenestepensjon.

HR-sjef i Ullensvang kommune, Eivind Gregersen, opplyser til HF at avtalen med KLP må sies opp med tre måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt, der endelig vedtak om flytting skal skje innen 1. desember.

– Dette for at det formelle skal være i orden, og at eventuelt skifte av ny leverandør kan skje fra 1. januar 2022, påpeker Gregersen.

Kommunestyret valgte i forrige møte å vedta kriteriene for anbudskonkurransen og ga dermed rådmannen fullmakt til å organisere og gjennomføre en anbudsprosess for den kommunale tjenestepensjonsordningen.

Fagforeningen og flere tillitsvalgte i kommunen føler seg imidlertid overkjørt i prosessen og hevder de ikke har blitt tatt med på drøftinger med arbeidsgiver, altså Ullensvang kommune.

De ansatte er derfor nå i konflikt med kommunen og det er skrevet en lokal tvisteprotokoll som skal behandles i et eget møte mellom KS og Fagforbundet i neste uke.

I tillegg har fem kommunestyrerepresentanter lagt fram krav om lovlighetskontroll og politikerne får dermed saken tilbake i neste møte, 20 oktober.

Tvistemøte

LO-leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Tommy Tverdal, sier han er kjent med at kommunen nå har sagt opp avtalen med KLP, men peker i likhet med Gregersen på at dette dreier seg om en formalitet.

– Hvor står tvistesaken nå?

– Den lokale tvisteprotokollen er sendt inn og skal behandles i et tvistemøte 12. oktober. Etter dette får vi vite om saken går videre som tvist eller ikke, sier Tverdal.

Fristen for å gi anbud til kommunens konkurranse om innkjøp av tjenestepensjonsordning er utsatt til 23. oktober, tre dager etter at saken skal diskuteres på ny i kommunestyret 20. oktober.

Det er i realiteten bare to leverandører i dagens marked. KLP, som kommunen benytter i dag, og Storebrand.

Les også

Selskapene kjemper om pengene til Ullensvang – dundrende uenig om effektene på kommuneøkonomien

Les også

Holder de tre største partiene ansvarlig for påstått avtalebrudd. – Fullstendig skivebom, svarer Høyre og Ap

Les også

Krev lovlegkontroll av pensjonsvedtak: – Mykje gale har skjedd i denne saka

Les også

Tillitsvalgte føler seg overkjørte etter «hastevedtak». Har sendt krav om tvistemøte til rådmannen

Kommentarer til denne saken