Kommunen: – Delar av hamna er ulovleg plassert

Utforminga av båthamna på Lofthus har vore ei utfordring, då her er sterke og ulike synspunkt frå båtlag og oppsitjarane på korleis ho skal plasserast.